W co wierzymy

Wierzymy, że Pismo Święte- Biblia- jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyna normę wiary i życia
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; W Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i manifestację Jego darów
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski
Wierzymy w uzdrowienie chorych, jako znak łaski i mocy Bożej
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne
I Kochamy Boga, bo zmienił nasze życie 🙂

Nabożeństwa : Niedziela 10:00